Základy etiky v Dojo

Základy etiky v Dojo

 „Bojová umění začínají se zdvořilostí a končí zdvořilostí, proto jsou vždy zdvořilé.“

 

Po vkročení do Dojo žáci zdraví předklonem a hlasitým „OSU“. Vkročením do Dojo řeknou OSU s předklonem otočený ve směru čela místnosti (Shinden), následně vykonají ještě jeden předklon a pozdrav směrem ke karatistům v místnosti, se zvláštním důrazem na vyšší stupeň.

Žáci musí vždy včas přijít na místo tréninku. Kdyby výjimečně se opozdili, tak s OSU se předkloní směrem k Shinden a v sedě v Seiza, zády k Dojo se skloněnou hlavou, zavřenýma očima (Mokuso) čekají oslovení, aby se mohli připojit k průběhu cvičení. Když uslyší oslovení ONEGAI SHIMASU, ještě v sedě Seiza se ukloní a řeknou OSU, nebo SHITSU-REI SHIMASU (prosím o prominutí). Pak nastoupí za cvičícími a dávají pozor, aby nechodil před cvičícími se zvláštním důrazem na vyšší technické stupně.

Žáci musí pečovat o sebe a svoji výstroj, tak aby byly vždy čisté, ošetřené, nebyly roztrhané. Trhliny a pomačkané místa na Dogi se musí ihned odstranit.

V průběhu tréninku bez povolení není dovoleno sundat žádnou část Dogi. Když je potřeba kdykoliv upravit některou část Dogi v průběhu tréninku, je třeba to vykonat otočením se k zadní stěně místnosti, rychle a potichu.

Když jejich vedoucí, nebo kdokoliv s černým páskem vstoupí do místnosti, karatisti se postaví a zdraví hlasitým OSU.

Před oslovením nebo pozdravením Sempaje nebo učitele se karatisti s OSU podle předpisu ukloní a to jisté udělají i při odchodu. Když žák neví technický stupeň jiného žáka, tehdy ho zdraví tím způsobem jako kdyby měl vyšší stupeň.

Když situace vyžaduje aby jste si potřásli rukama, tak to dělejte vždy vůči společníkovi s vyšším stupněm.

Žáci na otázky a nařízení učitele nebo vyšších odpovídají hlasitým OSU a hned reagují na otázku nebo vyzvání. Pomalá nebo neurčitá odpověď je neslušná.

V době stráveného v Dojo je žákům dovoleno si „sednout a relaxovat“ v poloze SEIZA nebo ANZA. Přitom musí dávat pozor, aby svým vrtěním, mluvením nebo jiným způsobem nenarušovali průběh tréninku.

Žáci bez dovolení nesmí opustit Dojo. Když z nějakého důvodu musí nutně odejít, tak to musí slušně naznačit učiteli a zdůvodnit důvod svého odchodu.

Z důvodu zabránění případných zranění žáci nesmí nosit na tréninku šperky nebo jiní ostré ozdoby. Předepsané brýle jsou povolené, ale při zápase je bezpečnější je sundat, případně místo nich použít měkké kontaktní čočky a doporučuje se používat chrániče holení, hrudi a suspenzor.

Karatisti nesmí v Dojo nosit klobouk nebo čepici, mluvit neslušně. Do Dojo se nesmí vstoupit v botách. Nesmí se vnášet potraviny, žvýkačky, pití. Je zákazné jíst v Dojo! V místnostech je zakázáno kouřit!

V úklidu po cvičení musí pomáhat všichni karatisti.

Každý člen se musí zdržet neoprávněných pomluv a uráživých poznámek o ostatních karatistech, školách, nebo stylech bojového umění.

Před účastí na závodech nebo akcích si musí karatista vyžádat radu svého učitele.

Kdyby karatista chtěl navštívit jiné Dojo, tak předtím si musí vyžádat povolení od svého učitele. Kdyby karatista chtěl pokračovat v tréninku ve spřátelené škole musí k tomu platnou mezinárodní průkazku člena a musí si vzít sebou písemné doporučení svého učitele.

V žádném případě karatisti nesmí technicky naučené na tréninku použít tak, aby komukoliv úmyslně způsobili zranění, vyjma, když je v nebezpečí život jeho vlastní nebo blízkých.