Úvodní slovo prezidenta CFKO

Prezident CFKO: Mgr. Jiří Žofčín

Osu !

Vážení přátelé bojových umění a to především vyznavači plnokontaktních stylů karate, které vzešly především ze stylu, který pro nás jako významný odkaz zanechal jeho zakladatel Sosai Masutatsu Oyama.

Když v roce 1957 otevřel své první Dojó v Tokiu určitě netušil a ani nemohl předpokládat, co nastane , nebo lépe, jak se začne drobit na různé mále organizace, jeho do té doby neuvěřitelně pevná struktura Kyokushin karate, a to už krátce po jeho smrti v roce 1994.

Všichni, kteří se již delší dobu věnujete plnokontaktnímu karate, víte kolik lidí si nárokovalo být jeho „jedinnými“ pokračovateli. Bohužel mnoho let trvaly různé soudní spory, včetně dědických nároků o to kdo je ten „pravý“ pokračovatel, ale do současné doby, se nepodařilo jednotlivé frakce, tak jak se postupně oddělovali a případně vznikali nové, spojit zpět do jedné a silné světové organizace.

Někteří jeho přímí žáci si tuto skutečnost začali uvědomovat, a především to že rozdrobené karate nemá šanci se dostat do olympijských struktur a stát se nakonec i olympijským sportem a tak se v Japonsku zrodila myšlenka vytvořit organizaci, která bude sdružovat všechny plnokontaktní styly karate pod JFKO (Japan Fullcontact karate organization). Vznik této organizace byl prezentován již na předposledním Mistrovství světa v Tokiu a tam Kenji Midori vyzval zástupce všech zemí, aby se přidali k této myšlence a postupně tak ve svých zemích vytvořily silné organizace stejného významu. Velmi rychle se po celém světě vytvářeli Národní organizace plnokontaktního Karate.

Za Českou republiku, byl vyzván WKO BC a prezident České Asociace Shinkyokushin Karate, Mgr. Jiří Žofčin a to prezidentem WKO Kenji Midorim na světovém mítinku v Tokiu v roce 2015, aby i ČR vytvořila podobnou organizaci, která by sjednocovala a vytvářila optimální podmínky pro činnost, trénování, soutěže a rozvoj plnokontaktních stylů karate, což by nakonec vedlo k cestě stát se olympijským sportem.

Není mým cílem, zde vyjmenovávat jednotlivé styly plnokontaktního karate, většina z vás je zná a někteří i praktikují, mým cílem je těmto stylům pomoci v sjednocení a společné spolupráci a vrátit toto karate zpět na pozici jednoty a maximální soudržnosti, tak jak to bylo za Sosaie Oyami. Není ovšem možné , vytvořit silnou organizaci v ČR bez vás všech, kteří plnokontaktní karate praktikujete, stalo se vaší životní cestou a chcete, aby tomu bylo i nadále a byli jsme stále silnější.

V prosinci roku 2016 byla po delším vyjednávání nakonec v ČR založena česká pobočka JFKO, pod názvem Czech Fullcontact Karate Organization – CFKO, kdy tuto organizaci založili a nyní také řídí Mgr. Jiří Žofčin – Kyokushin karate, Ing. Arsen Bultajev – Ashihara karate, Ing. Milan Pulda – ostatní styly ful contact karate. I CFKO, je součástí WKO Japan.

Touto krátkou a stručnou informací vás všechny kteří mají zájem vítám v nové organizaci, a ti kteří jsou v AKO ČR, jsou automaticky zařazeni do členství CFKO, které kromě společných výhod, budou mít zatím jen jednu povinnost a to platit symbolické členství. Podrobnosti k dalším plánům CFKO se dozví všichni členové AKO ČR na letošní valné hromadě a pro ostatní to bude prostřednictvím webu, který už je v současné době k dispozici.

Děkuji vám všem, kteří se do této práce zapojí, již nyní !

S úctou a respektem váš prezident a WKO BC Jiří Žofčin.